Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van Stappen in Den Haag en materiaal daarvan te benutten, gaat u akkoord met de hieronder vermelde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden treedt in werking op het moment dat u onze site voor het eerst bezoekt. Het is slechts toegestaan om het materiaal op de website te kopiëren, verspreiden, downloaden, reproduceren, opnieuw publiceren, verzenden of uitzenden na schriftelijke toestemming van Richard Kanters, de oprichter en rechthebbende van Stichting Party-Mania. Voor verzoeken in deze context kunt u contact met ons opnemen via info@stappenindenhaag.nl. Daarnaast dient te allen tijde een bronvermelding te worden opgenomen.

U verplicht zich om het materiaal van deze site niet aan te passen, te wijzigen of te bewerken, en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. In geen geval kan de organisatie van Party-Mania aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, inclusief afgeleide schade, winstderving, of schade voortkomend uit het gebruik of verlies van gegevens, die voortvloeit uit - of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de website van Stappen in Den Haag.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, woord- en beeldlogo's, en iconen met betrekking tot Stappen in Den Haag en de Party-Mania feesten, producties, evenementen, diensten, en producten (of van derden) bieden geen garantie met betrekking tot deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of wettelijk verplicht. U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor legale doeleinden en geen inbreuk te maken op de rechten van derden of het gebruik van de site door derden te belemmeren of onmogelijk te maken. U onthoudt zich van elk gedrag dat onwettig is, emotionele of materiële schade kan veroorzaken bij anderen, obscene of beledigende uitspraken doet, of de normale communicatie via deze site verstoort.

Richard Kanters en Martin Simonis zijn de intellectuele eigenaar, auteur, beeldrechthebbende en kopijrechthebbende van: de namen 'Party-Mania', 'Stappen in Den Haag', 'GoneOut' het 'gebogen' Party-Mania logo, het Party-Mania logo in combinatie met de tekst(en) 'Den Haag Bruist, je moet alleen weten waar!' en/of 'De website voor uitgaan in Den Haag', het 'gebogen' Party-Mania logo in combinatie met de skyline van Den Haag. De Party-Mania en Stappen in Den Haag huisstijlen zoals gebruikt op flyers, briefpapier, uitdeelkaartjes, hekbanners, spandoeken, vlaggen, parasols en de Party-Mania en Stappen in Den Haag identiteit zoals gebruikt op promotieartikelen zoals flyers, banners, posters, stickers, notitieblokken, enzovoort, en alle producten die vallen onder de categorie 'merchandise'.

Bovendien zijn alle digitale logo's en producten, zoals de website, webdesign, banners, buttons, e-mailings eigendom van Richard Kanters en Martin Simonis. Op alle in deze paragraaf genoemde items rust het auteursrecht, beeldrecht en databankenrecht, zoals bepaald door het Nederlands en internationaal auteursrecht.

Party-Mania en Stappen in Den Haag, evenals Richard Kanters en Martin Simonis, kunnen niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die hem host vrij is van virussen of programmeerfouten, en dat de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar wordt weergegeven. Als een van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen en voorwaarden onverminderd van kracht en bindend.

Richard Kanters behoudt zich als oprichter het recht voor om deze bepalingen en voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U bent verplicht om regelmatig te controleren of dergelijke informatie beschikbaar is, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken na bekendmaking van dergelijke wijzigingen, geeft u daarmee aan dat u de gewijzigde regels accepteert. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website worden behandeld volgens de Nederlandse wet en voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

Indien u van mening bent dat de geplaatste foto's inbreuk maken op het portretrecht, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden aan de organisatie. Het moet echter worden opgemerkt dat bij aanwezigheid bij een evenement en/of locatie vaak huisregels van kracht zijn die het gebruik van foto's voor promotionele doeleinden toestaan.

Foto's blijven te allen tijde eigendom van de maker en de persoon die het gebruiksrecht aan Party-Mania heeft verleend. Party-Mania verplicht zich om foto's te behandelen alsof ze haar eigendom zijn. Het gebruiksrecht dat aan Party-Mania is verleend door een fotograaf (mondeling of schriftelijk) kan niet worden ingetrokken, dit om de kernfunctie van de website te beschermen.

Bij ongeoorloofd gebruik of reproductie van materiaal in strijd met deze bepalingen is de inbreukmakende partij zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving een schadevergoeding verschuldigd van minimaal € 250,- (exclusief BTW) per item voor internet en kranten, en € 400,- (exclusief BTW) per item voor gebruik in drukwerk, tijdschriften, posters en flyers. De inbreukmakende partij dient onmiddellijk te stoppen met de inbreukmakende activiteiten, anders behouden wij ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen via ons juridische team.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie

Ook vaak bekeken:

WK695E~C

Wat is ons doel?

Het doel van Stichting Partymania is om...

Read More
contact-colofon-informatie-redactie-stappen-in-den-haag-partymania-goneout-app-stichting-promotie-bevordering-uitgaan-denhaag-070

Redactie en colofon

Stappen in Den Haag is onderdeel van...

Read More
tarieven-foto-gebruik-fotografie-foto-printen-locatie-evenementen-stappen-in-denhaag-partymania-stichting-promotie-bevordering-uitgaan-denhaag-070

Foto tarieven

Foto tarieven Stichting Party Mania -...

Read More
sponsor-worden-uitgelicht-stappenindenhaag-070_850x315p

Sponsoring

Sponsoring en Stappen in Den Haag, wat...

Read More
festival-denhaag-2024-haagse-festival-agenda-partymania-stappenindenhaag

Festivalagenda Den Haag 2024

Met trots onthullen we de Festivalagenda Den...

Read More
linkpagina-links-websites-stappenindenhaag-070

Linkpagina

Op deze pagina links die we interessant...

Read More
team-vrijwilligers-medewerkers-bestuur-penningmeester-voorzitter-oprichter-hobby-freelance-stappen-in-den-haag-partymania-stichting-promotie-bevordering-uitgaan-denhaag-070

Het Team

Party Mania is een stichting, het bestaat...

Read More
meld-je-evenement-aan-voor-gratis-promotie-stappen-in-den-haag-partymania-goneout-app-uitgaan-feesten-festivals-070

Promotie

Ben je van plan om een evenement...

Read More
statistieken-dagelijks-bezoekersaantallen-webanalytics-stappenindenhaag

Statistieken

Al sinds jaar en dag houden we...

Read More
AT9HV1~A

Adverteren

Stappen in Den Haag is een interessant...

Read More
over-ons-info-stappenindenhaag

Over ons

Hieronder wat uitgelichte gebeurtenissen uit de geschiedenis...

Read More