wo. jul 24th, 2019

Stappen in Den Haag

De meest complete uitgaans agenda van den haag

Haags Pop Centrum (HPC) wordt Popradar Den Haag

2 min read

Één van de grootste oefenruimtecentra van Den Haag gaat Popradar heten. Popradar houdt zich bezig met het creëren van kansen voor Haagse acts en muzikanten, organiseert de Haagse Popweek, beheert underground muziekplatform Submarine en faciliteert muzikanten en andere creatievelingen in haar pand aan de Burgemeester Hovylaan.

Het HPC was 35 jaar een begrip in Den Haag. Het afgelopen jaar heeft de instelling veel gesproken met de popsector en muzikanten. Daaruit bleek dat HPC een institutioneel imago had en dat de behoefte aan ondersteuning van talentontwikkeling is verschoven naar een generatie waarin de zogenoemde DIY (do-it-yourself) methode de norm is.

De nieuwe ontwikkelingen in de popscene vragen om een andere benadering en een aangescherpte visie. Daarbij horen ook een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling. Popradar is geen instituut, maar een open organisatie die met de lokale en nationale popsector samenwerkt.

Popradar Music Support
Onderdeel van Popradar is de regeling Music Support, waar Haagse acts, muzikanten en initiatieven kunnen aankloppen voor (financiële) ondersteuning binnen hun route naar verdere ontwikkeling. Music Support biedt netwerk en advies aan muzikanten, ondersteunt professionalisering en support de DIY cultuur. Tijdens de Haagse Popweek krijgt het talentontwikkelingsprogramma van Music Support een duidelijk gezicht.

Haagse Popweek
De naamswijziging gaat gepaard met een nieuwe visuele identiteit. Die verandering wordt gefaseerd doorgevoerd in aanloop naar de Haagse Popweek. De Haagse Popweek vindt dit jaar plaats tijdens de Herfstvakantie (19 t/m 27 oktober) en fungeert als een etalage van wat er momenteel speelt in de lokale popscene. Genres als pop, rock, indie, urban/hiphop en elektronische muziek worden gedurende de week op verschillende locaties verspreid over de stad belicht, daarnaast spelen talentontwikkeling en kennisdeling ook een grote rol. Aanstaande vrijdag worden de eerste namen van het Haagse Popweek programma gepubliceerd.

Oefenruimtes
Belangrijk onderdeel van de vernieuwing is de aanpak van het pand en de oefenruimtes aan de Burgemeester Hovylaan 12 begin 2019. Deze vernieuwing leidt ertoe dat er zo optimaal mogelijk van de beschikbare ruimtes gebruik wordt gemaakt. Popradar beschikt over 20 repetitieruimtes, een professionele geluidsstudio, verschillende les- en presentatieruimtes, het Radarcafé met wekelijks programma en de grote Radarzaal die gehuurd kan worden voor optredens, feesten en meetings. Daarnaast worden er muzieklessen en bandcoaching gegeven door onder andere Ready To Play en Drumschool Stefan van de Brug.

Submarine
Popradar beheert tevens het alternatieve muziekplatform Submarine, een laboratorium voor spannende, grensverleggende en nieuwe undergroundprojecten die op verschillende plekken in de stad tot uiting komen. Submarine is altijd op zoek is naar nieuwe alternatieve muziekstromingen en begeeft zich op onbekende muzikale terreinen.